TENDERS

PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020

NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 1.130.000,00 kn (bez PDV-a)

VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o javnoj nabavi robe

DATUM OBJAVE: 23.04.2020.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 04.05.2020. (rok produžen do 11.05.2020. do 13.00 sati)

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119

PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020

NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 1.130.000,00 kn (bez PDV-a)

VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o javnoj nabavi robe

DATUM OBJAVE: 23.04.2020.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 04.05.2020. (rok produžen do 11.05.2020. do 13.00 sati)

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija (PONIŠTENA GRUPE)
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01-03/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 50.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 10.07.2020.
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 29.07.2020.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119


 • PREDMET NABAVE: : Nabava 3D printera i pripadajuće opreme
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 02/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 75.000,00 kn (bez PDV-a)
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o javnoj nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 08.05.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 27.05.2020. do 14:00h
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 10.06.2020.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava građevinskih i obrtničkih radova na CEKOM zgradi
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 03/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 2.000.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi radova
 • DATUM OBJAVE: 09.07.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29.07.2020. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 18.09.2020.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PROJEKTNI BIRO 2A d.o.o. za arhitekturu i urbanizam, Domobranska ulica 6, Karlovac, OIB: 11478510813
 • PREDMET NABAVE: Nabava računala i računalne opreme
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 04/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 250.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 14.07.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 24.07.2020. do 10:00 sati
 • DATUM ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE: 29.07.2020.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava računala i računalne opreme (PONOVLJENI POSTUPAK)
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 04-01/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 250.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 30.07.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 17.08.2020. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 24.08.2020.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava robotskih manipulatora i opreme za provedbu istraživačko – razvojnih aktivnosti pick & place operacija i izrade prve faze sustava za poliranje
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 05/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 1.322.400,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 18.09.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 28.09.2020. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 10.11.2020.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava robotskih manipulatora i opreme za provedbu istraživačko – razvojnih aktivnosti pick & place operacija i izrade prve faze sustava za poliranje (PONOVLJENI POSTUPAK)
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 05-01/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 12.500,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 12.11.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 24.11.2020. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE: 21.12.2020.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava robotskih manipulatora i opreme za provedbu istraživačko – razvojnih aktivnosti pick & place operacija i izrade prve faze sustava za poliranje (PONOVLJENI POSTUPAK)
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 05-02/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 12.500,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 22.12.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 07.01.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 15.01.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava repromaterijala i poluobrađenog materijala
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 06/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 300.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 05.11.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 16.11.2020. do 14:00 sati (rok produžen do 20.11.2020. do 14:00 sati)
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 19.01.2021.
 • ISPRAVAK ODLUKE O ODABIRU: 20.01.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava repromaterijala i poluobrađenog materijala (PONOVLJENI POSTUPAK)
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 06-01/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 230.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 25.01.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 05.02.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 10.03.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za razvoj robotskog okruženja ćelije za ispitivanje sustava pick&place operacija
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 07/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 75.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi tehnološke usluge
 • DATUM OBJAVE: 28.01.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 15.02.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 19.03.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB:49621578337
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava namještaja i opreme za Cekom zgradu
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 08/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 243.112,41 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 05.02.2021.
 • DATUM OBJAVE IZMJENE: 15.02.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 16.02.2021. do 14:00 sati (rok produžen do 22.02.2021. do 14:00 sati)
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 22.03.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava namještaja i opreme za Cekom zgradu (ponovljeni postupak)
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 08-01/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 155.172,41 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 23.03.2021.
 • DATUM OBJAVE IZMJENE: 23.03.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 03.04.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 19.04.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za izradu složenih komponenti modularne stanice za dimenzijska mjerenja
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 09/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 200.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi tehnološke usluge
 • DATUM OBJAVE: 05.03.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.03.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 08.04.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 39542116599
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB:49621578337
 • PREDMET NABAVE: Nabava opreme za snimanje ultra brzih pojava
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 10/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 456.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 15.04.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 26.04.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 10.05.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za modeliranje nove fleksibilne pilot linije
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 11/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 496.629,59 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi tehnološke usluge
 • DATUM OBJAVE: 07.05.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.05.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 18.06.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • UVALA ROVA d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77898762585
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB:49621578337
 • PREDMET NABAVE: Nabava licenci za računalne programe
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 12/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 1.064.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 07.06.2021.
 • DATUM OBJAVE IZMJENE: 15.06.2021.
 • DATUM OBJAVE DRUGE IZMJENE: 18.06.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 21.06.2021. do 14:00 sati (rok produžen do 28.06.2021. do 14:00 sati)
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 22.07.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za izradu tehničke dokumentacije baze okretnog stola
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 13/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 80.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 16.06.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 28.06.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 05.07.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB:49621578337
 • PREDMET NABAVE: Nabava stroja za rezanje metala s laserskim izvorom
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 14/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 3.750.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 17.09.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 06.10.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 11.11.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluga za modeliranje i simulaciju tehnološkog koncepta stanice za optičko prepoznavanje znakova
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 15/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 115.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 05.10.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 15.10.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 20.10.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 49621578337
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • PREDMET NABAVE: Nabava osnovnih elemenata za konceptualizaciju automatizirane mjerne stanice
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 16/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 310.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 22.10.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 04.11.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 06.12.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za razvoj mobilnih i web/server aplikacija za provedbu istraživačko – razvojnih aktivnosti projekta TP2-3 – Mehatronički sklop
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 17/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 115.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 23.11.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 02.12.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 29.12.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 49621578337
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • PREDMET NABAVE: Nabava opreme za testiranje mehatroničkog sklopa za ultra brze pojave
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 18/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 530.000,00 kn bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 10.12.2021.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 20.12.2021. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 23.12.2021.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • RINEL informatika-elektronika, Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 31683315442
 • FANUC ADRIA d.o.o., Kidričeva 24b, Celje, Slovenia, VAT: SI60909439
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • PREDMET NABAVE: Nabava robotskih manipulatora i opreme za provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti pick & place operacija, izrade druge faze sustava za poliranje i izrade flexibilnog pilot postrojenja
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 19/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 5.600.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 17.02.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 04.03.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 08.04.2022.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava osnovnih elemenata za konceptualizaciju kontrolne stanice za OCR
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 20/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 193.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 11.03.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 23.03.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 05.04.2022.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: : Nabava robotskih manipulatora i opreme za provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti pick & place operacija, izrade druge faze sustava za poliranje i izrade flexibilnog pilot postrojenja
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 19-01/CEKOM-2021
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 850.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 11.04.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 20.04.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 06.06.2022.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava zaštitne ograde za prototipne sustave
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 21/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 350.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 15.04.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 25.04.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 02.05.2022.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava konstrukcijskih elemenata i sklopova prema aktivnostima TP1-1.2, TP1-2.2.
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 22/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 500.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 20.06.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 30.06.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 21.07.2022.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava dodatne opreme 3. laboratorija za Mehatroniku
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 23/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 400.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 20.06.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 30.06.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 05.07.2022.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava stroja za lasersko zavarivanje
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 25/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 4.100.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 19.09.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 30.09.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 14.10.2022.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nadogradnja osnovnog sustava automatizirane mjerne stanice
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 27/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 296.400,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 07.12.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 16.12.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 22.12.2022.

Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge u trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nadogradnja osnovnog sustava kontrolne stanice za OCR
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 28/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 700.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 09.12.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.12.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 22.12.2022.
Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za razvoj robotskog okruženja ćelije za ispitivanje transportnih sustava
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 29/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 435.186,09 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 12.12.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 21.12.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 22.12.2022.
 • ISPRAVAK ODLUKE O ODABIRU: 20.01.2023.
Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 49621578337
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava robotskih manipulatora i opreme za sustave prema aktivnostima TP1-1.3., TP1-2.3., TP1-3.4
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 30/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 550.000,00 HRK bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 13.12.2022.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 22.12.2022. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 10.01.2023.
 • ISPRAVAK ODLUKE O ODABIRU: 12.01.2023.
Link na prijavnu dokumentaciju


Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava usluge organizacije putovanja
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 32/CEKOM-2022
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 15.000,00 EUR bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 13.02.2023.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 22.02.2023. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 27.02.2023.

Link na prijavnu dokumentacijuPoštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 • KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207
 • RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209
 • MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846
 • BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969
 • DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320
 • HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890
 • 25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305
 • IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422
 • KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075
 • AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143
 • AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292
 • POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119
 • PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814
 • ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410
 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluga za validaciju odabranih tehnologija za OCR prema aktivnosti TP 2-2.3.
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 33/CEKOM-2023
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 29.727,53 EUR bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 15.03.2023.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 24.03.2023. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 28.03.2023.

Link na prijavnu dokumentacijuPoštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Članovi Odbora za nabavu, osobe ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Naručitelj poduzima prikladne mjere da učinkovito prepozna, spriječi i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, maju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

        KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207

        RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209

        MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846

        BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460

        CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969

        DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320

        HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890

        25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305

        IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422

        KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075

        AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143

        AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292

        POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119

        AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 49621578337

        PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814

        ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410

 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za istraživanje funkcionalnosti mjerne stanice prema aktivnosti TP 1-4.4.
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 34/CEKOM-2023
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 17.000,00 EUR bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 03.04.2023.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 12.04.2023. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 17.04.2023.
Link na prijavnu dokumentaciju

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

•             KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207

•             RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209

•             MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846

•             BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460

•             CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969

•             DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320

•             HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890

•             25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305

•             IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422

•             KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075

•             AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143

•             AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292

•             POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119

•             AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 49621578337

•             PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814

•             ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410

 • PREDMET NABAVE: Nabava sustava za odsis i filtriranje čestica
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 35/CEKOM-2023
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 20.173,87 EUR bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 12.05.2023.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 22.05.2023. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 31.05.2023.
Link na prijavnu dokumentaciju

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

•             KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207

•             RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209

•             MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846

•             BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460

•             CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969

•             DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320

•             HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890

•             25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305

•             IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422

•             KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075

•             AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143

•             AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292

•            POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119

•             PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814

•             ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410

•             PAG EDITION d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 86809635058

 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za prototipiziranje pilot linije prema aktivnosti TP 1-3.5.
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 36/CEKOM-2023
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 55.000,00 EUR bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 19.05.2023.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29.05.2023. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 12.06.2023.

Link na prijavnu dokumentaciju

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

•             KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207

•             RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209

•             MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846

•             BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460

•             CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969

•             DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320

•             HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890

•             25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305

•             IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422

•             KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075

•             AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143

•             AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292

•             POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119

•             AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 49621578337

•             PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814

•             ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410

•             PAG EDITION d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 86809635058

 • PREDMET NABAVE: Nabava usluge organizacije putovanja u završnoj fazi projekta
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 37/CEKOM-2023
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 7.500,00 EUR bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 18.08.2023.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 28.08.2023. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 30.08.2023.

Link na prijavnu dokumentaciju

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

•             KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207

•             RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209

•             MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846

•             BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460

•             CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969

•             DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320

•             HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890

•             25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305

•             IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422

•             KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075

•             AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143

•             AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292

•             POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119

•             PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814

•             ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410 

•             PAG EDITION d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 86809635058

 • PREDMET NABAVE: Nabava tehnološke usluge za laboratorijsku validaciju odabranih tehnologija mehatroničkog sklopa prema aktivnostima TP 2-3.4.
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 38/CEKOM-2023
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 50.000,00 EUR bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi usluga
 • DATUM OBJAVE: 10.10.2023.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.10.2023. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 30.10.2023.

Link na prijavnu dokumentaciju

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

•             KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207

•             RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209

•             MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846

•             BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460

•             CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969

•             DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320

•             HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890

•             25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305

•             IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422

•             KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075

•             AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143

•             AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292

•             POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119

•             AMG DANGERSOFT d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sveti Križ Začretje, OIB: 49621578337

•             PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814

•             ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410

•             PAG EDITION d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 86809635058

 • PREDMET NABAVE: Nabava električarskih radova
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 40/CEKOM-2023
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 13.000,00 EUR bez PDV-a
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o nabavi radova
 • DATUM OBJAVE: 09.11.2023.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 20.11.2023. do 14:00 sati
 • DATUM ODLUKE O ODABIRU: 27.11.2023.

Link na prijavnu dokumentaciju

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

•             KA-VISION d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 88434970207

•             RADIO 047 d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 75433863209

•             MV TREND d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, OIB: 12058609846

•             BROD 2000 d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 28689578460

•             CENTAR ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MATERIJALA d.o.o., Banija 72, Karlovac, OIB: 92592753969

•             DKSO d.o.o., Banija 129, Karlovac, OIB: 40349952320

•             HADRIE d.o.o., N.Š. Zrinskog 29, Ozalj, OIB: 77706437890

•             25 ER d.o.o., Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 93848580305

•             IM ADRIA d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 66442304422

•             KARLOVAČKA BANKA d.d., I.G. Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075

•             AB PRODUKT d.o.o., Mala Švarča 209, OIB: 80268465143

•             AGRAM CONSULO d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 25163263292

•             POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, usluge u poljoprivredi i trgovinu, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 15214997119

•             PRIVLAKA TURIZAM d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zrinskih i Frankopana 18, Ozalj, OIB: 29076792814

•             ALNUS d.o.o. za usluge i trgovinu, Husje 26A, Karlovac, OIB: 16207237410

•             PAG EDITION d.o.o., M. Bogovića 7, Karlovac, OIB: 86809635058

...
...
...