Projekt CEKOM NP 4.0 kroz provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

O CEKOM-u:
  • Naziv Projekta: Centar kompetencija za naprednu proizvodnju i mehatroniku (skraćeno CEKOM NP 4.0)
  • Kratki opis Projekta: CEKOM NP 4.0 predstavlja razvojni projekt tvrtke HS Produkt d.o.o. te pridruženih konzorcijskih partnera; RINEL Informatika-elektronika te FANUC ADRIA d.o.o. Centar će biti organiziran u formi Inovacijskog klastera te će se u svojem djelovanju fokusirati na suradnju između tri navedena konzorcijska partnera na predviđenim istraživačkim područjima. Početni fokus projekta CEKOM NP 4.0 bit će uspostava i opremanje infrastrukture za provedbu istraživačkih projekata kojima bi se trebala dokazati funkcionalnost i brza komercijalizacija rezultata istraživanja. Nakon uspostave operativne funkcionalnosti centra, cilj je konstantno raditi na stvaranju novih istraživačkih projekata usmjerenih uglavnom na razvojna (industrijska) istraživanja koja će poticati daljnji rast prijenosa znanja, vještina i tehnologija. Razvoj i uspostava CEKOM-a NP 4.0 direktni je rezultat potreba gospodarstvenika RH i šire, a posebno je usmjeren na dionike čiji proizvodni procesi primarno uključuju obradu tj. preradu materijala (pogotovo metalo-prerađivački sektor) te nastoje efikasno kombinirati različite elemente proizvodnih sustava (CNC strojevi, integracije sustava Internet of Things i sl.). Na određeni način, CEKOM NP 4.0 svojim djelovanjem prati globalne trendove u industriji koja će u budućnosti više poticati automatizaciju, povezivanje sustava proizvodnje te povećanje produktivnosti sa manje resursa.
  • Ciljevi i očekivani rezultati projekta(operacije): Uspostava razvojno-inovacijskog centra za podršku IRI aktivnostima na područjima robotike, napredne mehatronike, automatizacije te ispitivanja mogućnosti naprednih komponenti Industrije 4.0.
  • Razrada vrijednosti projekta:
   Ukupna vrijednost projekta
   Ukupni prihvatljivi troškovi
   Ukupni neprihvatljivi troškovi (odnosi se na neprohvatljivi trošak PDV-a koji je obračunat na prihvatljivi iznos troškova projekta
   Izvori financiranja prihvatljivih troškova
   Ukupan iznos potpora (bespovratna sredstva koja predstavljaju državnu potporu sukladno Programu dodjele potpora)
   Sredstva prijavitelja i/ili partnera
  • Razdoblje provedbe Projekta:
  • Kontakt osoba za više informacija: 
  • Relevantna poveznice:-Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr

-Operativni program konkurentnost i kohezija: http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

 

Javna nabava:
 • Novosti