Nabava u sklopu projekata financiranih iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Šifra Projekta: KK.01.2.2.03.

Naziv projekta: Centar kompetencija za naprednu proizvodnju i mehatroniku (CEKOM NP 4.0)

OIB korisnika: 99175363728

Naziv korisnika: HS Produkt d.o.o.

Lokacija: Ulica Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac

Kontakt telefon: +385 47 645 590

E-mail: hsprodukt@hs-produkt.hr

_________________________________________________________________________

Vrsta nabave: Otvoreni postupak s objavom Obavijesti o nabavi (OON)- javno nadmetanje

Naziv poziva: Podrška razvoju Centara kompetencija  

Kratki opis nabave: Nabava, isporuka i montaža stroja za lasersko graviranje i markiranje

Datum objave: 04.04.2018.

Rok za dostavu ponuda: 25.04.2018. do 15:00 sati

 

Dokumentacija: