CEKOM NP 4.0

R&D center of competence for advanced production

Nabava br. 1 – Opremanje laboratorija

 • PREDMET NABAVE: Opremanje laboratorija
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 1.130.000,00 kn (bez PDV-a)
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o javnoj nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 23.04.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 04.05.2020. (rok produžen do 11.05.2020. do 13.00 sati)

Link na prijavnu dokumentaciju

Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Nabava br. 2 – Nabava 3D printera i pripadajuće opreme

 • PREDMET NABAVE: : Nabava 3D printera i pripadajuće opreme
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 02/CEKOM-2020
 • NARUČITELJ U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI: Ne
 • UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 75.000,00 kn (bez PDV-a)
 • VRSTA UGOVORA O NABAVI: Ugovor o javnoj nabavi robe
 • DATUM OBJAVE: 08.05.2020.
 • ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 27.05.2020. do 14:00h

Link na prijavnu dokumentaciju

Poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost HS Produkt-a d.o.o.