Red. br.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL: VHS-K2, kal. 5,56×45 mm

1.

Kalibar:

5.56×45 mm

2.

Streljivo:

5.56×45 mm; SS109

3.

Dužina cijevi:

410 mm

4.

Prosječna brzina paljbe/min:

830±100 rd./min.

5.

Brzina metka:

880±30 m/sec

6.

Dužina (ukupna):

710 mm

7.

Dužina (s izvučenim kundakom):

760 mm

8.

Širina:

75 mm

9.

Visina s NATO ramom:

234 mm

10.

Visina sa spremnikom (30 rd):

297 mm

11.

Težina bez spremnika:

3,75 kg

12.

Težina spremnika (praznog):

139 g

VHS_2_LOGO-HR

 

VHS-1

 

VHS-2